O podjetjuNITS Energetski inženiring Aljoša Šinkovec s.p.

Smolenja vas 6b
8000 Novo mesto

telefon: 059/92-01-65
e-mail: info@nits.si

Aljoša Šinkovec, direktor
telefon: 041/458-502

Uradne ure:
vsako sredo med 13 in 15 uro (razen v avgustu) na telefonu 05/99-20-165

O podjetju

Podjetje NITS Energetski inženiring je bilo registrirano 23.6.2010. Osnovna dejavnost podjetja je inštalacija vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav.

Trenutno delujemo na področju južne, srednje in zahodne Slovenije. Specializirali smo se za montažo meril, kot so merilniki toplotne energije (kalorimetri), vodomeri, delilniki toplotne energije in vzpostavljanje sistemov daljinskega odčitavanja meril. Nudimo tudi ostale storitve, ki so v povezavi merili: odčitavanje meril, delitev stroškov toplotne energije in obračun stroškov.

Izvajamo hidravlično uravnoteženje sistemov ogrevanja, vzdrževalna in druga sanacijska dela v večstanovanjskih blokih.

Razpolagamo z širokim spektrom programske opreme za programiranje in odčitavanje različnih proizvajalcev. Prav tako imamo tudi napredni program za obdelovanje različnih podatkovnih baz.

Sodelujemo z podjetjem NU Flow Novo mesto d.o.o., ki ponuja napredno tehnologijo sanacije oziroma obnovitve vodovodnih cevi, brez izkopa oziroma rušitvenih del.

Sama izobrazbena struktura je na dokaj visokem nivoju in pokrivamo predvsem področje strojništva, elektronike in elektrotehnike. Smo mlad in vztrajen tim z željo po zagotavljanju zadovoljstva naših strank.